BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Akcesoria fryzjerskie - to nie tylko ko?cówki montowane w suszarkach do w?osów, s?u??ce do profesjonalnego modelingu w?osów. Akcesoria fryzjerskie to równie? wszelkiej gamy grzebienie fryzjerskie, maszynki fryzjerskie, lustra wi?ksze i mniejsze. W ka?dym salonie fryzjerskim znajdziesz te? dekoracje i katalogi fryzur. Praktycznie wszystkie wi?ksze i drobniejsze elementy u?ywane przez fryzjerów lub znajduj?ce si? bezpo?rednio w zak?adzie fryzjerskim nazywany akcesoriami fryzjerskimi. Czy wiecie ?e np. spinki do w?osów równie? nale?? do grona akcesoriów fryzjerskich. Równie? czepek do pasemek zaliczany jest do akcesoriów fryzjerskich. Je?li ju? mówimy o akcesoriach fryzjerskich warto pami?ta? o takich akcesoriach jak np. fartuchy fryzjerskie czy p?dzelki do wymiatania w?osów z twarzy i karku. Równie? rozpylacz wody, s?u??cy do zmi?kczania w?osów nale?y do akcesoriów fryzjerskich. Jak wida? akcesoria fryzjerskie mo?na znale?? w obr?bie ca?ego zak?adu fryzjerskiego.

 

Hurtownia Fryzjerska