Błąd
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Pilnik kosmetyczny - Linia niebieska (80/100;100/180;180/240)

Jest to produkt oparty na najnowocze?niejszych technologach, pokryty stearynianem. Kawas stearynowy- zawi?zek organiczny wyst?puj?cy w postaci krystalicznej. U?ywane w przemy?le farmaceutycznym, kosmetycznym, przy produkcji ?wiec i myd?a. Daje pilnikom wytrzyma?o?? i zapobiega ich zapylaniu si?.

Pilnik kosmetyczny - Linia ??ta (80/100;100/180;180/240)

Jest to produkt z nasypem tlenku aluminium o du?ej wytrzyma?o?ci i elastyczno?ci. Tlenek aluminium nazwa glinu u?ywana w technice. Minera? odporny na ?cieranie i dzia?anie czynnikw chemicznych. Dzi?ki temu pilniki s? bardziej wytrzyma?e i efektywne w ?cieraniu.

Pilniki kosmetyczne Linia specjalna (80/100;100/180;180/240)

Pilniki kosmetyczne z linii granatowej (special line) jest to produkt z nasypem cyrkonowym, z przeznaczeniem do szlifowania twardych powierzchni. Cyrkon- materia? wykorzystywany do produkcji materia?w ogniotrwa?ych, w przemy?le ceramicznym, jubilerstwie. Bardzo wytrzyma?y i odporny na ?cieranie. Dodatkowo cyrkon jest nasypem samo ostrz?cym, co przed?u? a ?ywotno?? u?ywanego pilniczka.

Pilniki piankowe

Jest to produkt pokryty obustronnie elastyczn?, lekk? piank? ktra podczas pracy delikatnie dopasowuje si? do kszta?tu paznokcia.

Polerki dwu-funkcyjne

Jest to produkt pokryty z jednej strony (matuj?cej) papierem antypo?lizgowym lateksowanym, a z drugiej strony (poleruj?cej) tworzywem o ziarnisto?ci jednego mikrona, u?ywanym w bardzo zaawansowanych technologach. ?wietnie wyg?adzaj? p?ytk? paznokcia nadaj?c jej wysoki po?ysk.

Hurtownia kosmetyczna

 

Hurtownia Fryzjerska