BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Profesjonalna prostownica do w?osów!!!

Prostownica do w?osów Wahl WIDE Cutek Advanced

 

http://uradka.pl/img/2d7ccac45833cb00437d3ac863d90060.jpg

 

Czy nale?ysz do kobiet, które ka?dego dnia zmagaj? si? ze swoimi w?osami?  Idealna prostownica do w?osów, czyli w?a?ciwie, jaka?

Prostownica to urz?dzenie elektryczne najcz??ciej s?u??ce do wyprostowania w?osów kr?conych, czy falowane. Kobiety u?ywaj? tego wynalazku po to, aby wyg?adzi? napuszone w?osy po umyciu. Profesjonalne prostownice mog? s?u?y? tak?e do kr?cenia, czy te? falowania w?osów. U?ywa? ich mo?na do ka?dego rodzaju w?osów. Powinna wyró?nia? si? kilkoma cechami.  Szkodliwe dzia?anie powinno by? zredukowane do minimum, dzi?ki temu twoje w?osy zostan? nawil?one i l?ni?ce.

Prostownica zbudowana jest z dwóch p?ytek, które s? ze sob? po??czone zawiasem w specjalnej obudowie. P?ytki mog? by? ceramiczne - jest to jedna z lepszych, nieniszcz?ca w?osów chroni?ca przed wysok? temperatur?, w?osy s? b?yszcz?ce nie elektryzuj? si?. Tytanowe lub turmalinowe, rozgrzewaj? si? do wysokiej temperatury. ?api?c mi?dzy p?ytki pasma w?osów i przeci?gaj? ich przez ca?? ich d?ugo?? uzyskujemy efekt wyprostowanej i wyg?adzonej fryzury.

Materia?y, z jakich jest wykonana prostownica to ceramika, turmalin, tytan.  Prostownica ceramiczna dzieli si? na: prostownice z p?ytkami pe?noceramicznymi oraz p?ytkami pokrytymi ceramik?. Ceramika wykorzystuje czysty materia? ceramiczny farmaceutycznej klasy ceramiki produkuj?cej wilgotne ciep?o. P?ytki ceramiczne zapewniaj? prawie idealn? g?adko??, dlatego spe?niaj? swoj? funkcj?. P?ytki pokryte s? bardzo cienk? warstw? ceramiki, co maja swoje wady i zalety. Lepiej rozprowadzaj? ciep?o jednak kosztem ich ?ywotno?ci.

Kolejny wynalazek to turmalin. Turmalin to odmiana kwarcu, która pod wp?ywem ciep?a wytwarza jonizacj?. Jest to rzadki materia?, lecz drogi. P?ytki turmalinowe to po prostu ceramika z dodatkiem turmalinu. Turmalin wytwarza ciep?o podczerwone, które przenika przez ?uski w?osowe do wn?trza i podgrzewa od ?rodka rdze? w?osa. Technologia podczerwieni nawil?a w?osy, oraz nadaje im zdrowy wygl?d i wspania?y po?ysk. Wyró?niamy równie? prostownice tytanowe. Tytan jest twardym metalem odporny na korozje. Nie bez powodu stosuje si? go w sektorach wysokiej technologii np. przy budowie statków kosmicznych, przez co p?ytki z jego wykorzystaniem SA bardzo wytrzyma?e na wszelkie rodzaju uderzenia.

Profesjonalne prostownice posiadaj? jonizacj?, która wytwarza jon ujemny, neutralizuje dodatni ?adunek na w?osach, dzi?ki czemu si? nie elektryzuje.

Zastanawiacie si? nad kupnem prostownicy musicie wzi?? pod uwag? jej parametry i zastanowi? si?, czego oczekujecie od prostownicy i kondycji w?osów. Dla kobiet, które u?ywaj? codziennie prostownicy do w?osów bardzo wa?na jest to by szybko nagrzewa?a si? do maksyma leniej temperatury. Atutem prostownicy jest równie? mo?liwo?? regulacji temperatury. Zale?y, na aby by?a solidnie wykonana, lekka, aby nie zajmowa?a zbyt du?o miejsc. Ka?da ma obrotowy kabel, co u?atwia jej u?ywanie. Idealne i wyprostowane i wyg?adzone w?osy to marzenie ka?dej kobiety.

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL to firma pewna i godna zaufania która istnieje ju? od 1998roku.

Gniezno ul. Powsta?ców Wlkp. 39a

Tel. 605-127-723

 

 

Hurtownia Fryzjerska