BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Szampon przeciw?upie?owyZazwyczaj ?upie? dotyka ka?d? osob? kilka razy w ?yciu i jest to bardzo uci??liwym problemem, nie tylko w odczuciu sw?dzenia skóry g?owy, ale i estetyczny wygl?d sypi?cej skóry nie cieszy nikogo. Jak zaleczy? i jak dba?, aby nie mie? takich problemów ze skór? g?owy.

 

Malassezia to gatunek lipofilny grzybów wchodz?cych w sk?ad normalnej mikobioty skóry niektórych ssaków (Mammalia). W pewnych okoliczno?ciach mog? wywo?ywa? schorzenia tego organu, przez co zalicza si? je do oportunistycznych mykopatogenów powoduj?cych dermatozy (schorzenia obejmuj?ce skór?).  W tym przypadku ?upie?, jest schorzeniem skóry zazwyczaj obejmuj?cym okresowo takie stany, dzia?aj?c jak alergie, b?d?c uporczywym i niechcianym intruzem.

 

Podstawa to odpowiednie mycie g?owy! Jaki szampon u?y??

Najwa?niejsze, aby by?y to najlepiej dwa rodzaje szamponów:

·         Leczniczy z apteki, walcz?cy z powodem wywo?ania ?upie?u a mianowicie z rodzajem zapalenia grzybiczego skóry g?owy (Malassezia).

·         Drugi szampon przeciw?upie?owy, na przemian taki, który b?dzie bardzo delikatny dla naszej podra?nionej skóry.

Placentinol szampon leczniczy przeciw?upie?owy 250mlszampon przeciw?upie?owy

kliknij kup teraz aby sprawdzi? ile kosztuje profesjonalny szampon przeci?upie?owy


W przypadku, kiedy nasz ?upie? b?dzie mniej intensywny mo?emy od razu u?ywa? szamponu przeciw?upie?owego delikatniejszego, a leczniczym my? g?ow? raz w tygodniu, poniewa? mo?e zaistnie? odwrotny skutek leczenia, szampony przeciw?upie?owe wysuszaj? skór? g?owy. ?upie? nie powinien by? zbyt rzadko myty, poniewa? to ?ój jest przyczyn? i pocz?tkiem silnego zapalenia skóry i jest najbardziej lubiany przez grzyby mieszkaj?ce na naszej skórze g?owy, co powoduje ich szybki wzrost ?upie?u.

 

Dobrym pomys?em przy walce z ?upie?em jest te? peeling skóry g?owy np.


Od?ywianie w?osów z tendencj? do ?upie?u!

Najwa?niejsz? rzecz? jest zaprzestanie stosowania wszelkiego rodzaju od?ywek czy masek, je?li mamy problem z ?upie?em. Ale nie oznacza, ?e mamy zrezygnowa? z nawil?ania w?osów, gdy mamy tak? potrzeb?, mo?emy nak?ada? najlepiej od?ywk? nawil?aj?c? na w?osy od ucha w dó?. Maska nie ma wp?ywu na skór? tylko na kondycj? w?osów, wi?c je?li to nie jest wystarczalne to mo?na zastosowa? ró?nego rodzaju od?ywki dwufazowe w aerozolu nie aplikuj?c na skór?, a na same w?osy, od?ywki tego typu s? delikatniejsze dla skóry w?osów.

 

Olej Rycynowy wybawieniem suchej skóry g?owy!

Olej rycynowy czy te? ?opianowy jest o dziwo bardzo przydatnym ?rodkiem w walce z suchym ?upie?em. Wystarczy przytrzyma? go na g?owie oko?o pó? godziny przed samym myciem g?owy, aby nawil?y? skór? i da? troch? elastyczno?ci w?osom. Podstawa, nie przesadzajmy z czasem kompresu za pomoc? oleju, aby nie dawa? rozwija? si? grzybom.

 

Zio?owa rewolucja!

Bardzo fajn? spraw? s? w tym przypadku zio?a, daj? naszej skórze ?wie?o?ci i dzia?aj? bardzo dobrze oczyszczaj?co, cho? trwa to odrobin? d?u?ej ni? ?rodki apteczne. Trzy zio?a zbawienne dla naszej sypi?cej g?owy to: pokrzywa, sza?wia, skrzyp. Napary takich zió? dzia?aj? koj?co, nie s? w stanie zawie?? w walce z ?upie?em.

 

Przy bardzo uporczywym ?upie?u wa?ne jest, aby nie zmienia? zbyt temperatury powietrza z ciep?ego na zimne i odwrotnie, ani nie my? zbyt gor?c? wod? w?osów, poniewa? wszystkie te czynniki wp?ywaj? na rozwój chorobowy naszej skóry.


Dzia?ajmy, wi?c bezpo?rednio na objawy myj?c g?ow? szamponem przeciw?upie?owym, gdy? ten stan raczej sam nie minie i b?dzie si? pog??bia?. Ponad po?owa ludzko?ci ma z tym problem i nie jeste?my w stanie unikn?? kontaktu z szczotkami, grzebieniami a nawet przymierzaj?c np. czapk? przed zakupem, nie popadajmy w paranoj?, poniewa? dost?pno?? ?rodków zapobiegawczych jest ogromna.

Polecane ?rodki przeciw?upie?owe:

·         Oyster CUTINOL szampon do w?osów przeciw?upie?owy 250ml

 

·         Seria Vitality’s do w?osów z ?upie?em:

ü  Vitalitys Intensive Purify szampon do w?osów przeciw?upie?owy 250ml lub 1000ml

ü  Vitalitys Intensive Purify Therapy ampu?ki przeciw?upie?owe 7ml

 

·         Seria Synergicare Dandruff dla skóry z problemami:

 

ü  Itely Synergicare Dandruff peeling przeciw?upie?owy do w?osów 100ml

ü  Itely Synergicare Dandruff Stopper ampu?ki przeciw?upie?owe do w?osów i skóry g?owy

ü  Itely Synergicare Dandruff szampon do w?osów leczniczy przeciw?upie?owy 250mll

 

Hurtownia Fryzjerska, Sklep Fryzjerski, Szampon do w?osów, szampon przeciw?upie?owy,

 

Hurtownia Fryzjerska