BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Bipolar - Fale Radiowe w Instytut Urody LOOKWELL. Twoja twarz b?dzie wygl?da? m?odo bez skalpela. W dzisiejszych czasach dla ka?dej z Nas bardzo wa?ny jest m?ody wygl?d skóry twarzy. Niestety w miar? up?ywu lat na skórze pojawiaj? si?  zmarszczki, skóra pozbawiona jest elastyczno?ci i j?drno?ci. Ale mamy na to sposób! Polecamy zabieg który wykonuje gabinet kosmetyczny w Instytut Urody LOOKWELL przy u?yciu fal radiowych, ?wiatowa nowo?? w zakresie bezoperacyjnego liftingu twarzy i usuwania zmarszczek. Zabieg jest w pe?ni bezpieczny, bezinwazyjny, bezbolesny, daje szybki efekt, który utrzymuj? si? przez kilka lat. Przywraca skórze elastyczno?? i blask, a tak?e stymuluj? tkank? do wytworzenia wi?kszej ilo?ci kolagenu. Bipolar dzia?a w obr?bie skóry w?a?ciwej, pobudzaj?c skór? do produkcji w?ókien kolagenowych. Spektakularnie zwi?ksza prac? uk?adu limfatycznego i metabolizmu w tkankach. W efekcie poprawia jako?? skóry, wyg?adza zmarszczki. Zabieg jest skuteczny i bezpieczny gdy? fale radiowe o wysokiej cz?stotliwo?ci absorbowane w komórkach skóry nie niszcz? innych struktur – nie dochodzi do poparzenia naskórka. Najlepsze rezultaty wyst?puj? u osób w wieku 25-65 lat. Poprzez bipolarow? elektrod? do twarzy dostarczmy ciep?o do g??bokich warstw. Pomimo ?e efekt dzia?ania fal radiowych mo?na obserwowa? ju? bezpo?rednio po zabiegu to przez oko?o kilku tygodni b?dzie nast?powa?a prowokacja fibroblastów, do produkcji kolagenu powoduj?ca w ostatecznym efekcie przebudow? struktury i silne jej odm?odzenie. Zabieg skierowany jest do klientek które chc? zwi?kszy? napi?cie skóry, oraz zwi?kszy? j?drno?? skóry.  Tylko w wakacje rabat na zabieg 50% dla ka?dego. Efekty zabiegu: -poprawa napi?cia policzków -likwidacja tzw. „chomiczków”           -obkurczanie zwisaj?cego podbródka -wyra?nie zarysowanie linii ?uchwy -poprawa owalu twarzy  -likwidacja zmarszczek -sp?ycenie zmarszczek g??bokich zmarszczek. Ten zabieg i wiele innych mo?esz wykona? w Instytucie Urody LOOKWELL w Gnie?nie ul. Warszawska 38/5 od poniedzia?ku do pi?tku w godz. Od 8 do 21 oraz w soboty od 8 do 15 Pytania do kosmetyczki Tel. 530-440-646 i na stronie www.lookwel.pl

 

 

Hurtownia Fryzjerska