BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Fox Life Booster to ultrad?wi?kowy, ozonowy przyrz?d do terapii ozonowej (micro mist Sauna). Podczas zabiegu sauna ozonowa Fox life Booster podgrzewa w?os powoduj?c jego p?cznienie. Otwieraj? si? wówczas ?uski w?osa, dzi?ki czemu wnikanie substancji od?ywczych jest du?o ?atwiejsze. Dzi?ki specjalnie dobranym od?ywka podczas zabiegu struktura w?osa znacznie si? poprawia, jednocze?nie od?ywia si? i regeneruje skóra g?owy. Utrwalenie efektu zabiegu nast?puje poprzez sch?odzenie w?osów strumieniem powietrza. Dzi?ki ch?odnemu powietrzu ?uski w?osa s? zamykane a nagromadzone substancje od?ywcze pozostaj? w strukturze w?osa na d?u?ej. Zabieg ten jest idealn? recept? na zabezpieczenie w?osów przed niszczeniem podczas farbowania w?osów. Powinien by? stosowany zawsze po zabiegu farbowania w?osów, co pozwoli w?osom na zminimalizowanie szkód jakie powoduj? farby do w?osów.

Maszynka do strzy?enia w?osów

kliknij kup teraz aby sprawdzi? ile kosztuje sauna ozonowa Fox Life Booster

 

Jak u?ywa? sauny ozonowej Fox Life Booster ??

Sauna ozonowa Fox Life Booster to urz?dzenie wspieraj?ce od?ywienie w?osów i skóry g?owy poprzez otworzenie ?usek w?osa na skutek strumienia ciep?ego powietrza. Nim jednak rozpocznie si? zabieg nale?y umy? dok?adnie w?osy i skór? g?owy odpowiednim szamponem dla danego typu w?osów. Wskazany jest jednoczesny masa? pleców. Nast?pnie zostaje na?o?ona na w?osy odpowiednia maska od?ywcza. Kolejnym krokiem jest przej?cie pod urz?dzenie ozonowe z mikro-d?wi?kami na okres oko?o 20min. Po tym czasie nast?puje zmycie maseczki na myjni fryzjerskiej najlepiej z masa?em pleców. Po sp?ukaniu w?osów pozostaje ju? tylko ich wysuszenie i uczesanie w odpowiedni? fryzur?. Ca?y zabieg powinien by? wykonany mi?ej atmosferze z kaw? w r?ku i muzyk? w tle. A wszystko po to by poziom relaksacji by? jak najwi?kszy. Je?eli prowadzisz salon fryzjerski taka us?uga mo?e podnie?? jego presti? a Twoim klientom wyprostowa? sko?atane nerwy. Pami?taj sauna ozonowa to wyjatkowy sprz?t fryzjerski dla wyj?tkowych ludzi.

 

Hurtownia Fryzjerska